സത്യം പറയടാ.. പോൾബാർബർ അല്ലേ നീ ..?

More videos
189.41K
Views
   

#SreenivasanComedyScenes #MalayalamComedyScenes

അന്നത്തെകാലത്ത്‌ ഹീറോ പുക്ക്‌ മോപ്പഡൊക്കെ വാങ്ങാൻ കാശു വേണം.. കുഞ്ചനു ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയൊക്കെ ഉണ്ട്‌.. എന്നാലും മുഖം മൂടി പോലും ഇടാതെ സ്ഥലം സിഐയെ പട്ടാപകൽ നടുറോടിൽ കളിയാക്കി രസം കൊള്ളുന്ന കുഞ്ചനാണു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യവാൻ.. 😆

Category: Comedy
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>